Kardiologia

Nasi kardiolodzy diagnozują, leczą i wykonują badania: EKG, holter EKG i ciśnieniowy, USG serca, próba wysiłkowa.

Zapraszamy osoby zmagające się z problemami kardiologicznymi.

Kardiologia to dziedzina medycyny zajmująca się układem sercowo-naczyniowym.

W Novum Kardiologia w Szczecinie Prawobrzeże każdy kardiolog prowadzi kompleksową opiekę nad pacjentem. Działania kardiologów obejmują:

 • leczenie farmakologiczne,
 • diagnostykę nieinwazyjną (EKG, holter EKG i ciśnieniowy, USG serca, próba wysiłkowa)
 • oraz kwalifikacje do leczenia interwencyjnego, tj. koronarografii, ablacji, implantacji stymulatorów, kardiowerterów i układów CRT.

Jak pomagamy pacjentom w poradni kardiologicznej Novum w Szczecinie?

W poradni kardiologicznej Novum Kardiologia w Szczecinie specjalista kardiolog zajmuje się:

 • diagnostyką i leczeniem choroby wieńcowej,
 • leczeniem nadciśnienia tętniczego,
 • diagnostyką i leczeniem arytmii serca (m.in. migotanie i trzepotanie przedsionków, komorowe zaburzenia rytmu serca),
 • diagnostyką wad zastawkowych serca i kardiomiopatii,
 • leczeniem pacjentów z niewydolnością krążenia.

Oprócz tego kardiolog przeprowadza konsultacje kardiologiczne przed leczeniem zabiegowym, na przykład oceną ryzyka kardiologicznego przed operacjami. Naszym pacjentom zapewniamy także kontrolę po operacjach kardiochirurgicznych.

Badania kardiologiczne w Novum Kardiologia:

EKG

Badanie EKG (elektrokardiografia) jest jednym z pierwszych kroków diagnostycznych w kardiologii.

EKG jest również podstawowym narzędziem w diagnostyce zaburzeń rytmu serca.

Na podstawie badania EKG można rozpoznać zmiany świadczące o:

 • niedokrwieniu mięśnia sercowego,
 • przebytym zawale serca,
 • obecności kardiomiopatii,
 • wad zastawkowych
 • czy przerostu mięśnia sercowego świadczącego o nadciśnieniu tętniczym lub obecności kardiomiopatii.

Echo serca (USG serca)

W poradni kardiologicznej Novum Kardiologia wykorzystujemy wysokiej jakości sprzęt do ultrasonokardiografii. Echokardiografię wykonujemy aparatem Philips Affiniti 70, który posiada głowice ultrasonograficzne wyposażone w technologię PureWave.

Echokardiografia pozwala na zobrazowanie funkcji skurczowej serca, budowy mięśnia sercowego oraz pracy zastawek. Ponadto badanie USG serca jest również zalecane u osób uprawiających intensywnie sport.

Badanie USG serca, zwane też jako echo serca, jest bardzo ważnym badaniem kardiologicznym wykorzystywanym do diagnostyki wielu schorzeń kardiologicznych.

Badanie echo serca służy do wykrywania takich chorób jak:

 • choroba wieńcowa,
 • nadciśnienie tętnicze,
 • wady zastawkowe,
 • niewydolność serca,
 • choroby aorty,
 • schorzenia osierdzia,
 • nowotwory serca i osierdzia.

Holter EKG i Holter ciśnieniowy

W poradni kardiologicznej Novum Kardiologia w Szczecinie Prawobrzeże zalecamy badania Holter EKG i Holter ciśnieniowy pacjentom kardiologicznym, aby lepiej zrozumieć zaburzenia pracy serca, którymi się zmagają.

Badanie pracy serca Holter EKG służy do monitorowania zapisu EKG i poszukiwania arytmii serca. Jest to badanie dedykowane dla osób, które odczuwają kołatania serca, zawroty głowy, mają takie objawy jak zasłabnięcia i utrata przytomności. Na podstawie 24 lub 48-godzinnego zapisu EKG zwiększa się szansa na zdiagnozowanie arytmii i podjęcie właściwego leczenia.

Holter ciśnieniowy jest badaniem polegającym na długotrwałym pomiarze ciśnienia tętniczego. Oferujemy badanie 24 i 48-godzinne. Dzięki długotrwałemu pomiarowi ciśnienia możliwa jest precyzyjna ocena dobowa wartości ciśnienia tętniczego i dokładniejszy dobór leków.

Próba wysiłkowa

W Novum Kardiologia nasi kardiolodzy wykonują badanie wysiłkowe serca za pomocą cykloergometru, dzięki czemu jest ono możliwe do wykonania nawet dla osób w starszym wieku oraz pacjentów ze schorzeniami kręgosłupa i stawów.

Próba wysiłkowa służy do diagnostyki choroby wieńcowej, oceny wydolności fizycznej oraz do diagnostyki zaburzeń rytmu. 

Próba wysiłkowa wykonywana przy użyciu cykloergometru nie obciąża stawów tak bardzo, jak badanie na bieżni.

Poznaj naszych specjalistów:

dr n. med. Małgorzata Paprota
dr n. med. Małgorzata Paprota
Specjalista kardiolog
W Centrum Medycznym Novum Kardiologia pani doktor prowadzi pełną diagnostykę kardiologiczną nieinwazyjną ( wykonuje echokardiografię przezklatkową, próbę obciążeniową echokardiograficzną z dobutaminą, Holter EKG i ciśnieniowy oraz próbę wysiłkową na cykloergometrze). Czytaj więcej....
dr Judyta Winowska
dr Judyta Winowska
Specjalista kardiolog
W Centrum Medycznym Novum Kardiologia pani doktor prowadzi pełną diagnostykę kardiologiczną nieinwazyjną ( wykonuje echokardiografię przezklatkową, próbę obciążeniową echokardiograficzną z dobutaminą, Holter EKG i ciśnieniowy oraz próbę wysiłkową na cykloergometrze). Czytaj więcej....
dr Marcin Duchnik
dr Marcin Duchnik
Specjalista kardiolog

W 2014 roku ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Lekarskim Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. W 2015 roku rozpoczął pracę w Oddziale Kardiologii i Kardiologii Inwazyjnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego przy ul. Arkońskiej, zdobywając wiedzę i umiejętności praktyczne. W 2021 r. zdał Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w dziedzinie Kardiologii.

Odbył liczne kursy z zakresu kardiologii inwazyjnej i nieinwazyjnej, cały czas doskonaląc swoje umiejętności. Na co dzień Doktor Marcin Duchnik  zajmuje się:

 • kardiologiczną diagnostyką nieinwazyjną (echokardiografia przezklatkowa, elektrokardiografia Holter RKG i RR, próby wysiłkowe na bieżni),
 • wykonuje inwazyjne badania diagnostyczne takie jak koronarografia.

Specjalista kardiolog Marcin Duchnik prowadzi również diagnostykę i leczenie pacjentów z chorobami układu sercowo – naczyniowego zarówno w warunkach ambulatoryjnych, jak i szpitalnych.

W Centrum Medycznym Novum Kardiologia w Szczecinie Pan Doktor Marcin Duchnik  prowadzi diagnostykę kardiologiczną nieinwazyjną:

 • echokardiografię przezklatkową,
 • Holter EKG i ciśnieniowy
 • próbę wysiłkową na cykloergometrze.

Oprócz tego, w przychodni kardiologicznej Novum Kardiologia Doktor Marcin Duchnik zajmuje się:

 • leczeniem i diagnostyką nadciśnienia tętniczego, choroby wieńcowej, arytmii serca, wad zastawkowych oraz niewydolności krążenia,
 • ocenia ryzyko sercowo-naczyniowe przed zabiegami operacyjnymi,
 • kwalifikuje pacjentów do koronarografii oraz leczenia elektrofizjologicznego – ablacji, wszczepienia stymulatorów, kardiowerterów defibrylatorów oraz do terapii resynchronizującej.
dr Anna Wieteska-Adamczyk
dr Anna Wieteska-Adamczyk
Kardiolog
W Centrum Medycznym Novum Kardiologia pani doktor prowadzi pełną diagnostykę kardiologiczną nieinwazyjną ( wykonuje echokardiografię przezklatkową, próbę obciążeniową echokardiograficzną z dobutaminą, Holter EKG i ciśnieniowy oraz próbę wysiłkową na cykloergometrze). Czytaj więcej....