dr Anna Wieteska-Adamczyk

W 2013 r. ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

W 2014 r. rozpoczęła specjalizację z kardiologii w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie, a w 2022 r. zdała Państwowy Egzamin Specjalizacyjny z kardiologii.

Zajmuje się nieinwazyjną diagnostyką kardiologiczną, wykonuje badania jak:

  • echokardiografia przezklatkowa oraz przezprzełykowa,
  • Holter EKG i ciśnieniowy,
  • próba wysiłkowa na bieżni.

Ponadto pracuje w zespole zajmującym się leczeniem pacjentów z tętniczym nadciśnieniem płucnym. W celu podwyższenia kwalifikacji uczestniczyła w wielu szkoleniach i warsztatach z zakresu tętniczego nadciśnienia płucnego. Wykonuje diagnostyczne badania inwazyjne takie jak koronarografia.

W Centrum Medycznym Novum Kardiologia pani doktor prowadzi pełną diagnostykę kardiologiczną nieinwazyjną (wykonuje echokardiografię przezklatkową, Holter EKG i ciśnieniowy oraz próbę wysiłkową na cykloergometrze). Zajmuje się leczeniem i diagnostyką nadciśnienia tętniczego, choroby wieńcowej, arytmii serca, wad zastawkowych oraz niewydolności krążenia, ocenia ryzyko sercowo-naczyniowe przed zabiegami operacyjnymi, kwalifikuje pacjentów do koronarografii oraz leczenia elektrofizjologicznego – ablacji, wszczepienia stymulatorów, kardiowerterów defibrylatorów oraz do terapii resynchronizującej.