dr Marcin Duchnik

W 2014 roku ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Lekarskim Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. W 2015 roku rozpoczął pracę w Oddziale Kardiologii i Kardiologii Inwazyjnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego przy ul. Arkońskiej, zdobywając wiedzę i umiejętności praktyczne. W 2021 r. zdał Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w dziedzinie Kardiologii.

Odbył liczne kursy z zakresu kardiologii inwazyjnej i nieinwazyjnej, cały czas doskonaląc swoje umiejętności. Na co dzień Doktor Marcin Duchnik  zajmuje się:

  • kardiologiczną diagnostyką nieinwazyjną (echokardiografia przezklatkowa, elektrokardiografia Holter RKG i RR, próby wysiłkowe na bieżni),
  • wykonuje inwazyjne badania diagnostyczne takie jak koronarografia.

Specjalista kardiolog Marcin Duchnik prowadzi również diagnostykę i leczenie pacjentów z chorobami układu sercowo – naczyniowego zarówno w warunkach ambulatoryjnych, jak i szpitalnych.

W Centrum Medycznym Novum Kardiologia w Szczecinie Pan Doktor Marcin Duchnik  prowadzi diagnostykę kardiologiczną nieinwazyjną:

  • echokardiografię przezklatkową,
  • Holter EKG i ciśnieniowy
  • próbę wysiłkową na cykloergometrze.

Oprócz tego, w przychodni kardiologicznej Novum Kardiologia Doktor Marcin Duchnik zajmuje się:

  • leczeniem i diagnostyką nadciśnienia tętniczego, choroby wieńcowej, arytmii serca, wad zastawkowych oraz niewydolności krążenia,
  • ocenia ryzyko sercowo-naczyniowe przed zabiegami operacyjnymi,
  • kwalifikuje pacjentów do koronarografii oraz leczenia elektrofizjologicznego – ablacji, wszczepienia stymulatorów, kardiowerterów defibrylatorów oraz do terapii resynchronizującej.