dr Judyta Winowska

Judyta Winowska w 2013 r. ukończyła z wyróżnieniem studia na Wydziale Lekarskim Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
W 2014 r. rozpoczęła specjalizację z kardiologii w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie, a w 2020 r. zdała Państwowy Egzamin Specjalizacyjny z kardiologii.

Zajmuje się nieinwazyjną diagnostyką kardiologiczną (echokardiografia przezklatkowa oraz przezprzełykowa, Holter EKG i ciśnieniowy, próba wysiłkowa na bieżni). Leczy pacjentów z tętniczym nadciśnieniem płucnym, które jest chorobą rzadką, wymagającą wysokospecjalistycznego leczenia.

W celu podwyższenia kwalifikacji uczestniczyła w wielu szkoleniach i warsztatach z zakresu tętniczego nadciśnienia płucnego m.in. zjazdy Sekcji Krążenia Płucnego, warsztaty na Uniwersytecie medycznym w Wiedniu.
Ponadto wykonuje diagnostyczne badania inwazyjne takie jak koronarografie i cewnikowanie serca.

Uczestniczyła w zjazdach Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Asocjacji Interwencji Sercowo-
Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

W Centrum Medycznym Novum Kardiologia w Szczecinie pani doktor prowadzi pełną diagnostykę
kardiologiczną nieinwazyjną, wykonuje:

  • echokardiografię (echo serca) przezklatkową,
  • próbę obciążeniową echokardiograficzną z dobutaminą,
  • Holter EKG i Holter ciśnieniowy,
  • próbę wysiłkową na cykloergometrze.

Judyta Winowska jako specjalista kardiolog zajmuje się leczeniem i diagnostyką nadciśnienia tętniczego, choroby wieńcowej, arytmii serca, wad zastawkowych oraz niewydolności krążenia. Ocenia również ryzyko sercowo-naczyniowe przed zabiegami operacyjnymi, kwalifikuje pacjentów do koronarografii, leczenia elektrofizjologicznego-ablacji, wszczepienia stymulatorów, kardiowerterów defibrylatorów i do terapii resynchronizującej.