dr Marzena Lenda-Petrykowska

Doktor Marzena Lenda-Petrykowska jest specjalistą chirurgii ogólnej, aktualnie w trakcie specjalizacji z zakresu chirurgii naczyniowej.

Doktor Lenda-Petrykowska ukończyła studia medyczne na kierunku lekarskim Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w 2014 r. W trakcie trwania stażu podyplomowego ukończyła również studia podyplomowe na kierunku Marketing i Zarządzenie organizowane przez Wydział Zdrowia Publicznego PUM.

Z Przychodnią Novum Kardiologia w Szczecinie jest związana jako chirurg ogólny.

Doktor Marzena Lenda-Petrykowska pracowała w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego w Szczecinie oraz w Klinice Chirurgii Plastycznej, Endokrynologicznej i Ogólnej w Policach.

Doświadczenie zawodowe zbierała także w Specjalistycznym Szpitalu im. prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie, VIII Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej oraz w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie

Aktualnie jest specjalistą chirurgii w SPSK-2 w Szczecinie – Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Angiologii.

Poza tym doktor Lenda-Petrykowska jest:

  • od 2016 r. aktywnym członkiem Towarzystwa Chirurgów Polskich.
  • 2018-2019 przewodniczącą Koła Młodych Chirurgów przy Zachodniopomorskim Oddziale TCHP. W kwietniu 2019 roku pani doktor otwarła przewód doktorski.

Doktor Marzena Lenda-Petrykowska jest stałym uczestnikiem Kongresów TChP, Chirurgii Minimalnie Inwazyjnej, cyklu Konferencji LAPCO POLAND, SKALPEL, CHIRURGIA – CO NOWEGO.