dr Magdalena Pępiak

Pani Doktor Magdalena Pępiak jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Lubelskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w 2009 r. W latach 2009-2010 odbywała staż podyplomowy w Samodzielnym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie. W kolejnych latach pracowała na Oddziale Chorób Wewnętrznych i Diabetologii w Samodzielnym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie, gdzie ukończyła skończenie specjalizacyjne z zakresu chorób wewnętrznych w 2006 roku.

W 2019 r. rozpoczęła specjalizację z diabetologii.

W poradni diabetologicznej Novum w Szczecinie zajmuje się leczeniem pacjentów z problemami diabetologicznymi.