dr n. med. Małgorzata Paprota

Dr n. med. Małgorzata Paprota ukończyła z wyróżnieniem Pomorską Akademię Medyczną w Szczecinie.
Członek Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. W 2010 r. obroniła rozprawę doktorską i uzyskała tytuł doktora, a w 2013 r. zdała egzamin specjalizacyjny z kardiologii.

Od 2006 r. związana zawodowo z Oddziałem Kardiologii i Kardiologii Inwazyjnej Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie przy ul. Arkońskiej. Zajmuje się nieinwazyjną diagnostyka kardiologiczną, Doktor Małgorzata Paprota jest specjalistką nieinwazyjnej diagnostyki kardiologicznej,  wykonuje badania takie jak:

  • echokardiografia (echo serca) przezklatkowa oraz przezprzełykowa;
  • Holter EKG;
  • Holter RR (Holter ciśnieniowy);
  • próba wysiłkowa na bieżni;
  • echo obciążeniowe z dobutaminą oraz na cykloergometrze.

Od 2015 r. posiada certyfikat samodzielnego operatora kardiologii inwazyjnej (wykonuje koronarografie, angioplastyki wieńcowe z wykorzystaniem nowoczesnych technik obrazowania takich jak ultrasonografia wewnątrzwieńcowa (IVUS) oraz optyczna tomografia wieńcowa (OCT), a także ocenę inwazyjną czynnościową tętnic wieńcowych (IFR oraz FFR).

Nieustannie kształci się w zaawansowanych zabiegach hemodynamicznych, takich jak przewlekłe
zamknięcia tętnic wieńcowych oraz zabiegi z wykorzystaniem rotablacji.

W Centrum Medycznym Novum Kardiologia w Szczecinie pani doktor prowadzi pełną diagnostykę
kardiologiczną nieinwazyjną. Wykonuje badania kardiologiczne jak: echokardiografię przezklatkową,
próbę obciążeniową echokardiograficzną z dobutaminą, Holter EKG i ciśnieniowy oraz próbę wysiłkową
na cykloergometrze). Zajmuje się leczeniem i diagnostyką:

  • nadciśnienia tętniczego;
  • choroby wieńcowej;
  • arytmii serca;
  • wad zastawkowych;
  • niewydolności krążenia.

Ponadto ocenia ryzyko sercowo-naczyniowe przed zabiegami operacyjnymi, kwalifikuje pacjentów do koronarografii oraz leczenia elektrofizjologicznego- ablacji, wszczepienia stymulatorów, kardiowerterów defibrylatorów oraz do terapii resynchronizującej.